Syariah 7/22- Arahan Penutupan Kaunter Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah-Mahkamah Rendah Di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang bagi Proses Peralihan Sistem E-Syariah Ver.2 Kepada E-Syariah Ver.3

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd

Syariah 6/22- Seminar | Beban Pembuktian Di Bawah Seksyen 53(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd

Syariah 5/22- Pembaharuan Sijil Amalan Peguam Syarie 2023

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd

Syariah 4/22- Sesi Perjumpaan Bersama Jawatankuasa Syariah Majlis Peguam (Bar Council Syariah Law Committee)

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd

Syariah 3/22- Jamuan Hari Raya Kali Ke-21: “Gurindam Syawal”

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd

Syariah 2/22-IFTAR UKHUWWAH 6: Buka Puasa and Distribution of Food Baskets

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd

Syariah 1/22- Maklumbalas, Komen dan Cadangan Berkaitan Isu Perundangan Syariah di Negeri Pulau Pinang

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd

Syariah 13/21- Kemaskini Garis Panduan Pakaian Peguam Syarie Dalam Mahkamah Syariah

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd

Syariah 12/21- Garis Panduan Pakaian Peguam Syarie Dalam Mahkamah Syariah

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd

Syariah 11/21- Pembaharuan Sijil Amalan Peguam Syarie 2022

Syariah

© 2019 All rights reserved by The Penang Bar Committe | Terms of Use

Powered by Infinitas Technologies (M) Sdn Bhd