Bar Council Circular 228/2017 – Closure of E-Filing Service Bureau Counters in Courts Across Peninsular Malaysia for Lawyers and Government Agencies

Notifikasi Penutupan Kaunter Biro Perkhidmatan e-Filing di Mahkamah-Mahkamah Seluruh Semenanjung Malaysia bagi Peguam dan Agensi Kerajaan 28 Sept 2017

Download ( pdf icon PDF)
Download ( pdf icon PDF)